Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước thải

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước thải: Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Điều chỉnh cục bộ hệ thống cống bao và nhà máy xử lý nước thải của 3 lưu vực Tây Sài Gòn, lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm và lưu vực Bình Tân tập trung về 1 nhà máy đặt tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa hiện hữu, phù hợp với thực tế phát triển, quy mô dân số và lưu lượng nước thải.

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước thải

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn. Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước thải Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa hiện hữu.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Điều chỉnh cục bộ hệ thống cống bao và nhà máy xử lý nước thải của 3 lưu vực Tây Sài Gòn, lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm và lưu vực Bình Tân tập trung về 1 nhà máy đặt tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa hiện hữu, phù hợp với thực tế phát triển, quy mô dân số và lưu lượng nước thải.

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước thải 1

Điều chỉnh kích thước và hướng tuyến cống bao để đảm bảo chuyển tải nước thải về nhà máy xử lý theo tiến độ quy hoạch đề ra; phân kỳ đầu tư cho các giai đoạn phát triển hệ thống thoát nước theo lưu lượng nước thải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Theo UBND TP, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đem lại nhiều hiệu quả to lớn về kinh tế xã hội cho TP HCM nói chung cũng như khu vực dự án nói riêng. Nhà máy xử lý nước thải được xây dựng trên diện tích đất hiện có nên không phải đền bù giải phóng mặt bằng, có thể triển khai xây dựng một cách nhanh chóng, kịp thời và hầu như không có tác động xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Diện tích xây dựng nhà máy đảm bảo được khoảng cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, việc tập trung nước thải về 1 nhà máy xử lý sẽ dễ dàng áp dụng các công nghệ hiện đại hơn về xử lý nước thải, xử lý mùi…

UBND TP cho biết, việc gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành 1 nhà máy đặt tại khuôn viên nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng hiện hữu sẽ giảm được diện tích đất sử dụng cho các lưu vực, bảo đảm an toàn hơn về vệ sinh môi trường và ổn định tâm lý cho người dân, tiết kiệm quỹ đất cho TP. Việc không xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại lưu vực Tây Sài Gòn (11ha) và lưu vực Tân Hóa Lò Gốm (77ha) theo quy hoạch hiện tại sẽ tiết kiệm được khoảng 88 ha diện tích đất cho TP, đây là một hiệu quả không nhỏ về kinh tế với tình hình giá trị sử dụng đất hiện nay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *