Bình Dương: đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải vào khu công nghiệp

Bình Dương: đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải vào khu công nghiệp: Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, trong năm 2020, các KCN đã đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải đi vào vận hành và nâng công suất xử lý, gồm: KCN Đồng An triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 (1.500m3/ ngày đêm); KCN Việt Nam – Singapore II-A đã xây dựng hoàn thiện trạm xử lý 6.000m3/ ngày đêm và xây dựng hồ sự cố với thể tích 20.000m3; KCN Việt Nam – Singapore II đang xây dựng hồ sự cố với thể tích 12.000m3.

Bình Dương: đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải vào khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, trong năm 2020, các KCN đã đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải đi vào vận hành và nâng công suất xử lý, gồm: KCN Đồng An triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 (1.500m3/ ngày đêm); KCN Việt Nam – Singapore II-A đã xây dựng hoàn thiện trạm xử lý 6.000m3/ ngày đêm và xây dựng hồ sự cố với thể tích 20.000m3; KCN Việt Nam – Singapore II đang xây dựng hồ sự cố với thể tích 12.000m3.

Bình Dương: đưa thêm 3 trạm xử lý nước thải vào khu công nghiệp

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện vận hành ổn định các nhà máy xử lý nước thải tập trung đã đầu tư, nâng tổng công suất thiết kế lên 191.200m3/ngày đêm, lưu lượng thải được xử lý tối đa tại các KCN 108.410m3/ngày đêm, đạt 56,7% công suất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *