Dự án đã thực hiện

images-1-39lajj7ckku0u69n5behog.jpg

Hệ thống xử lý nước mặt tại TP. Vinh, Nghệ An & Hà Tĩnh

Hệ thống xử lý nước mặt tại TP. Vinh, Nghệ An & Hà Tĩnh: Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí .Với đặc điểm chịu ảnh hưởng lớn từ điều […]