Dự án đã thực hiện

4-35nu65cjltpb8fl1zdwlxc.jpg

Xử lý nước thải tại cụm khu công nghiệp thủy hải sản xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh công suất 150m3/ Ngày đêm

Thi công hệ thống xử lý nước thải tại Hà Tĩnh công suất 150m3/ Ngày đêm: Công ty CPTM Môi Trường Việt  Hotline: 091817 6626 là đơn vị đi đầu, về xử lý nước giếng khoan, nước máy, nước thải tại Nghệ An, Hà Tĩnh, và Là nhà phân phối máy lọc nước AO Smith, Nikawa, Haohsing, Kangaroo, […]