Liên quan đến vụ việc trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành. Theo ông Trần Văn Chuyện, việc quá tải nhà máy xử lý nước thải hiện nay là thực tế. Điều quan trọng nhất là tìm hướng khắc phục và hướng đến việc nâng công suất. Trong quãng thời gian nâng công suất xử lý nước thải, phải tìm được giải pháp căn cơ, không được xả thải ra môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Trong, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, cho biết theo giải pháp căn cơ và lâu dài để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đến năm 2024, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường An Nghiệp phải thực hiện dự án nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 10.000 m3 lên 20.000 m3/ngày. Để thực hiện, công ty phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, lập hồ sơ thuê đất làm cơ sở thiết kế, chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng.