Thêm công nghệ xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Trăng

Thêm công nghệ xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Trăng: Như bạn biết đấy, đô thị hóa tăng lên, đi cùng với việc ô nhiễm môi trường, điều kiện đầu tiên để các doanh nghiệp tồn tại, phát triển và giữ gìn môi trường là phải xử lý nước thải một cách an toàn và đảm bảo, tránh những phiền toái về sau. Quá trình phát triển công nghiệp nói chung và hệ thống các khu công nghiệp nói riêng ở Việt Nam đang tạo ra nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, nước thải và khí thải công nghiệp.

Thêm công nghệ xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Trăng

Dự án là một phần trong Chương trình Giải pháp Năng lượng tái tạo do Cơ quan Năng lượng Đức (dena) điều phối –và hỗ trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (BMWi) với yêu cầu sử dụng công nghệ năng lượng tiên tiến của Đức. Chủ đầu tư là Công ty CP công trình đô thị Sóc Trăng. Công ty Tilia GmbH là đơn vị phát triển dự án, thiết kế và lắp đặt.

Thêm công nghệ xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Trăng

Hệ thống có tổng công suất thiết kế là 28.8 kWp, ước tính mỗi năm sản xuất khoảng 37,000 kWh, đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng điện năng tiêu thụ của nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng. Ưu điểm của dự án là sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, tích hợp với giải pháp lưu điện thông minh. Bộ lưu điện sẽ được nạp điện có thể là điện sản xuất ra từ hệ thống điện mặt trời hoặc điện từ lưới điện. Việc lưu điện này sẽ xảy ra vào giờ thấp điểm khi giá điện lưới thấp. Sau đó, hệ thống lưu điện sẽ cấp điện cho nhà máy tại vào giờ cao điểm khi giá điện lưới cao. Việc này giúp tiết kiệm chi phí điện và tăng hiệu quả sử dụng.

Ngoài hiệu quả về kinh tế, dự án còn góp phần tích cực vào việc chống biến đối khí hậu. Ước tính mỗi năm, hệ thống giúp giảm 23 tấn khí nhà kính CO2. Ông Lâm Hữu Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Sóc Trăng đã cảm ơn phía Chính phủ Đức, Cơ quan năng lượng Dena, Công ty Tilia GmbH hỗ trợ cho Sóc Trăng phát triển dự án này.

Thêm công nghệ xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Trăng 2

Kết quả vận hành hệ thống điện mặt trời đã chứng tỏ hiệu quả rất thiết thực, giúp công ty giảm chi phí điện trong vận hành nhà máy xử lý nước thải. Ông Lâm Hữu Tùng cho rằng cần mở rộng sử dụng điện mặt trời ở những công trình khác như nhà máy xử lý rác thải, nhà máy cấp nước, công trình chiếu sáng công cộng…. Hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng gợi mở cho xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở Sóc Trăng cũng như các tỉnh phía Nam./.

Năng lực và các nguồn lực cần thiết của hệ thống các cơ quan quản lý cũng như lực lượng giám sát thi hành luật pháp về bảo vệ môi trường chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công tác thực tế; phương tiện và thiết bị phục vụ quan trắc ô nhiễm nước thải công nghiệp vừa thiếu vừa lạc hậu. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp lý về quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp còn chồng chéo và có những khoảng trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *