Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải

Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải: Tại xưởng nguyên liệu, lượng nước tưới cho bãi chứa nhằm giảm thiểu bụi được lấy hoàn toàn từ nguồn nước sau xử lý của công ty. Đại diện xưởng nguyên liệu cho biết: Xưởng nguyên liệu thường xuyên phát tán bụi, do vậy, thường xuyên cần sử dụng lượng nước lớn để giảm phát tán bụi. Việc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý đã giúp công ty tiết kiệm chi phí rất lớn.

Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải

Thực hiện tái sử dụng nước xả thải cho sản xuất, FHS đã tiến hành thu hồi và tái sử dụng lượng nước đầu ra tại công viên sinh thái (nước thải này trước đó đã được xử lý tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa/công nghiệp, sau đó đưa sang công viên sinh thái tiếp tục tối ưu làm sạch) có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát theo QCVN 52 và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước mặt theo QCVN 08).

Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải 1

Tại xưởng nguyên liệu, lượng nước tưới cho bãi chứa nhằm giảm thiểu bụi được lấy hoàn toàn từ nguồn nước sau xử lý của công ty. Đại diện xưởng nguyên liệu cho biết: Xưởng nguyên liệu thường xuyên phát tán bụi, do vậy, thường xuyên cần sử dụng lượng nước lớn để giảm phát tán bụi. Việc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý đã giúp công ty tiết kiệm chi phí rất lớn.

Theo thông tin từ phía công ty, hiện nay, nguồn nước tái sử dụng chỉ mới sử dụng được khoảng 1/3 tổng lượng nước xử lý mỗi ngày. Thống kê đến cuối tháng 12/2020, lượng nước đầu ra đã thu hồi tái sử dụng đạt khoảng 110.000 m3 (chủ yếu thu hồi đưa về bãi chứa nguyên liệu sử dụng làm nước dập bụi).

Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải 2

Sắp tới, FHS đã quy hoạch phương án thu hồi tái sử dụng nước đầu ra, thực hiện thu hồi tái sử dụng toàn bộ nước đầu ra (20.000 – 26.000 m3/ngày tại công viên sinh thái). Đồng thời, bơm phân bổ đến các xưởng như: Nhà máy điện, xưởng thiêu kết, xưởng nguyên liệu, xưởng lò cao… để làm nước dùng sản xuất hoặc nước dùng thứ cấp. Lượng nước đầu ra không thể thu hồi hết, sẽ được chuyển đến bể nước cấp hòa trộn với nhau để làm nước công nghiệp cho các xưởng sử dụng, nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm nước và không xả thải.

Ông Phạm Hữu Tình – Trưởng phòng Môi trường, Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Nước thải qua xử lý của FHS đạt tiêu chuẩn của Bộ TN&MT yêu cầu. Sở đánh giá rất cao nỗ lực của Công ty FHS trong việc thực hiện tái sử dụng toàn phần nguồn nước dành cho việc sản xuất.

Formosa Hà Tĩnh: Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải 3

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm tài nguyên nước, giảm tải đối với môi trường, mà còn góp phần duy trì môi trường sinh thái biển. Phương án thu hồi tái sử dụng nước đầu ra của FHS đã được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời đã được Bộ TN&MT có văn bản phê duyệt phương án”.

“Là cơ quan chức năng trực tiếp giám sát hoạt động xử lý môi trường của FHS, đối với việc tái sử dụng nước xả thải của FHS, sở sẽ thực hiện song song việc giám sát các hoạt động tái sử dụng của công ty thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục; đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ/đột xuất tình hình tái sử dụng nước của công ty…” – ông Tình cho biết thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *